Brief aan Nico Dijkshoorn wat opvalt in de media 32 2013

VARA GIDS 32, 10-16 augustus 2013

Heeee Nico,

Soms hoor je verhalen… Neem deze. Ik geloofde het aanvankelijk ook niet. In Utrecht liep ik Leon Giesen tegen het lijf, de man achter Mondo Leone. Ooit was hij jeugdige bassist bij het Nederpopbandje Toontje Lager, nu maakt hij alweer jarenlang knappe muziekvoorstellingen met betoverend mooie verhalen. Een paar jaar geleden schreef ik in een krant een aardig stukje over Leons intens mooie liedje ‘Naakt en kaal’, over een mannetje zoals wij, dat voor de spiegel staat en naar zichzelf kijkt. Sindsdien groeten wij elkaar op straat. In het voorbijgaan vroegen we elkaar gehaast hoe of het ging.

‘Goed; riep ik. ‘Met jou?’

‘Ook goed; riep Leon, alweer een paar meter van me verwijderd. ‘Ik denk dat ik weet waar de schat van Adolf Hitler begraven ligt

Ik hield mijn pas in.

‘Wat?’

Ik dacht dat hij me in de maling nam met weer een van zijn betoverende verhalen. Of hij was loco loco geworden. Een paar dagen later kwam Leon op mijn kantoor met een dikke map. Een halfjaar geleden stond er in de Volkskrant een interview met een journalist die beweerde dat hij via een of andere pastoor een geheime code had bemachtigd die zou leiden naar de plek waar nazi’s vlak voor het einde van de oorlog goud en diamanten zouden hebben begraven. Het verhaal klonk te mooi om waar te zijn.

De code zou zijn verborgen in een pagina van een of ander muziekstuk. De journalist had gezocht en gezocht, maar hij was er niet uitgekomen. De aanwijzingen hadden hem gebracht naar het Zuid-Duitse Mittenwald, maar daar was de zoektocht gestopt. Ten einde raad vroeg hij lezers van de Volkskrant met hem mee te denken.

Leon las dit bizarre verhaal, bekeek de afgedrukte partituur met de vreemde tekens, en kreeg een ingeving (ik vat even anderhalf uur samen). De sleutel van de oplossing zat in een vreemd geplaatste letter M, toevallig een letter waarover Leon wel eens een liedje had gemaakt. Hij deponeerde zijn oplossing bij een notaris, nam in twee landen drie advocaten in de arm en trok naar Mittenwald om daar zijn bevindingen aan de autoriteiten te melden.

Wat denk je? Er werd op één van de twee mogelijke locaties een geologische bodemonderzoek gedaan waaruit bleek dat in de grond inderdaad iets lag dat er niet thuishoorde.

‘En dat zou dus best die verdwenen schat van Hitler kunnen zijn; vertelde Leon in mijn kantoor.

Toen hij klaar was met zijn betoog hing er een vreemde spanning in mijn werkkamer. Leon noemde de datum dat hij van de gemeente in Mittenwald toestemming heeft gekregen met behulp van een aannemer een gat te graven en te kijken of er daadwerkelijk een kist goud ligt. Het is niet aan mij om te vertellen wanneer hij dat gaat doen, maar hou 12 september even vrij in je agenda. Het zou zomaar kunnen dat Leon dan wereldnieuws heeft geschreven. En ook als hij niets vindt, is het niet erg. In de woorden van Leon: ‘Dan hebben we er in ieder geval een mooi verhaal aan overgehouden: 12 september weten we meer.