De poëzie van Maarten ’t Hart

Boutart, november 1992

MAARTEN ’t HART

2311 BB LEIDEN, 20 juni 1981

JAN VAN GOYENKADE 31

Beste _,

Heb ik niet gereageerd op je brief van 17 april? Ik dacht toch van wel, maar misschien vergis ik mij. Hoe dan ook; ik zou je dringend, ik kan ook zeggen, smekend, willen verzoeken: verscheur de gedichten die je van me hebt. Ze zijn echt niet goed genoeg voor publikatie, het zijn jeugdzonden die het beslist niet verdienen in een mooie uitgave bij de _pers te verschijnen en ik zou het ook diep treurig vinden als die gedichten later, als ik bijvoorbeeld dood ben, alsnog zouden verschijnen, want ja, dat zijn ze absoluut niet waard. Dus doe me een groot plezier en vernietig ze; ik heb ze zelf ook verscheurd en weggegooid, ik wil echt niet dat ze ooit uitgegeven worden.

Dit is een smeekbede; ik hoop dat je ze echt weggooit, ze mogen niet bewaard blijven, ik had ze nooit uit handen moeten geven. Met hartelijke groeten,

De reactie van Boutart:

Tilburg, 10 november 1992

Beste Maarten,

Bedankt voor je brief van 20 juni 1981 jongstleden. Nu pas vonden wij de tijd te reageren. We hebben je gedichten er nog eens op na gelezen, maar ze waren het verscheuren niet waard. We vonden ze zelfs erg genoeg voor publikatie. Volgende maand plaatsen we ze dan ook integraal, zodat iedere lezer zelf zijn of haar oordeel kan vellen over je dichterskwaliteiten. Dat lijkt ons eerlijker dan wanneer je dat alleen doet. Vertrouw op ons: we zullen je poëzie prominent brengen in ons mooie Maarten ’t Hart-verzamelnummer (met een steunkleurtje), dat een oplage van 3.500 zal hebben. Indien je dat betreurt zoals je je gedichten betreurt, kun je nu al ons abonneebestand opvragen zodat je kunt anticiperen op het huis-aan-huis verscheuren van je gedichten.

Ook wij vinden het uiteraard dieptreurig dat je gedichten, bijvoorbeeld nog voor je dood, zullen verschijnen. Maar je zult begrijpen dat het onze morele plicht als literair nieuwsbulletin is om je werk in de openbaarheid te brengen. Zet je valse bescheidenheid opzij en geniet!

Maarten, het is een jeugdzonde, we smeken je om ons geen proces aan te doen. Maar gelijk heb je: je had ze nooit uit handen moeten geven. Met hartelijke groeten,

redactie Boutart