Der Is Gjin Dêr, Dêre is een genummerd en gebonden exemplaar uit 2003 van Ronald Giphart. Het originele verhaal is vertaald naar het Fries en is onleesbaar voor niet Friezen.

Der is gjin dêr, dêre

By hans, 25 juli 2014

Oorspronkelijk verschenen in het Fries (in uitgebreide versie) onder de titel Der is gjin dêr, dêre bij Steven Sterk, Útjouwer te Utrecht, februari 2003. Volgens contractuele afspraak mocht het Nederlandse origineel – Er is geen daar daar (2004) – pas een jaar na verschijning in het Fries, worden gepubliceerd.

Nei Wâldsein giet de haadpersoan fan it ferhaal, foar in brulloft fan ien fan syn âlde maten. Hy hat neat mei brulloften, ek neat mei silen. Dochs stapt er by in swiere froufaam yn in sylboat. Wa is de heit trouwens fan ‘e lytse poppe? In ûndernimmende tocht folget by de swide wetters fan ‘e Súdwesthoeke del.

Tevens is dit verhaal (in de Nederlandse versie) opgenomen in de roman IJsland (2010)

Titel: Der is gjin dêr, dêre

Schrijver: Ronald Giphart

ISBN: 9073789052

Originele titelEr is geen daar daar (2004)

Jaar: 2003

Datum: 10 december 2002

Uitgever: Steven Sterk Utjouwer

Genummerd exemplaar: Nr. 72

Vertaald naar: het Fries door Steven Sterk

Eindredactie: Eeltje Hettinga

Pagina’s: 44

Afmetingen: 17,5 x 11,8 x 0,9 cm

Oplage: 100 exemplaren

Type: Hardcover

Dizze lúkse edysje ferskynt yn in beheinde oplage fan hûndert nûmere en sinjearde eksimplaren. Dit is nûmer 72.

Dit ferhaal is skreaun yn it Nederlânsk troch Ronald Giphart. De Fryske oersetting is fan Steven Sterk, ûnder eindredaksje fan Eeltsje Hettinga. It ferhaal is útjûn yn twa edysjes: yn paperback en yn in nûmere en sinjearde lúkse edysje. It ferhaal is setten út de DTL Dorian. Beide edysjes waarden print troch Hert Grafisch Huis, bûn troch Witlox en stâljûn troch Gert Jan Slagter.

Ronald Giphart (1965) is ien fan de bêst ferkochte skriuwers yn Nederlân. Hy skreau ûnder mear: Ik ook van jou, Giph, Het feest der liefde, De voorzitter en Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Dit ferhaal ferskynt yn ’t earstoan allinnich yn it Frysk.

Der is gjin dêr, dêre

Der Is Gjin Dêr, Dêre is een boek uit 2003 van Ronald Giphart. Het originele verhaal is vertaald naar het Fries en is onleesbaar voor niet Friezen.

Titel: Der Is Gjin Dêr, Dêre

Schrijver: Ronald Giphart

ISBN: 9073789060

Jaar: 2003

Druk: 2de

Datum: 10 december 2002

Uitgever: Steven Sterk Utjouwer

Vertaald naar: het Fries door Steven Sterk

Eindredactie: Eeltje Hettinga

Pagina’s: 44

Type: Paperback

Afmetingen: 17 x 11,5 x 0,5 cm