Een nieuwe tuin

Door kinderjournalist Michiel (samen met Ronald)

Vier jongens van ongeveer 13 jaar willen van de gemeente toestemming hebben om een kippenhok te bouwen op de binnenplaats van de Augustijnenbuurt. Deze binnenplaats bevindt zich binnen de Steegoversloot, Augustijnenkamp, de Nieuwstraat en de Hofstraat. Op dit stuk grond is een park gepland. De grond daar is nu nog een grote puinhoop want er zijn veel onofficiële vuilstortplaatsen en er ligt nog veel meer troep (waarover Ronald zal vertellen). Als de gemeente toestemming geeft en het kippenhok gebouwd zou worden dan is het nog niet zeker of het kippenhok mag blijven staan. Want de kans bestaat dat er een groot aantal woningen gesloopt wordt en dat er dan nieuwe huizen komen te staan waardoor het landje waarop nu het kippenhok komt voor de nieuwe huizen gebruikt moet worden.

Aan een van de ingangen ligt een accu die gedeeltelijk is leeggelopen. Het accuzuur (is zwavelzuur) ligt in de ingang en als je er met je handen inzit dan verbrand je erg je vingers.

Aan de ene kant van het park ligt een straat die het Augustijnenkamp heet.

In die straat staan knotwilgen en ook nog andere soorten bomen. Uiteraard staan er ook huizen, goed onderhouden huizen en slecht onderhouden huizen en ook veel krotten.

Die huizen moeten allemaal afgebroken worden of opgeknapt worden. Maar ook dat gebeurt allemaal niet.

Nu hebben vier jongens aan de gemeente gevraagd of ze op een klein stukje grond van die tuin die er moet komen een kippenhok mogen plaatsen en of dat mag moet de gemeente nu bekijken. De jongens die dat kippenhok willen hebben zijn gemiddeld 13 jaar. Ze heten: Charel, Adrie, Auke en Sjonnie. Alleen wat wij een beetje raar vinden is dat ze wel om een kippenhok vragen maar nog geen kippen hebben, wij vragen toch ook geen hondehok terwijl we nog geen hond hebben.

Maar ja…..dat is dan hun zaak en ze zullen dus zelf wel voor kippen zorgen.

Wat wij wel hopen is dat het kippenhok er komt en dat de gemeente dat goed vindt.

(Eigenlijk zou het ook wel heel ere goed zijn als de gemeente begon met het aanleggen van de tuin. Red.).