Leuke hoofden

By hans, 2 januari 2021

Ronald Giphart schreef in dit boekje een gedicht.

Herinnering aan Nederlands

Denkend aan eerstejaars
zie ik brede personen
traag door oneindig
gangpad gaan,
rijen ondenkbaar
enge populairen
met grote fluimen
in hun monden staan;
en in hun geweldige
lichaam verzondken
de leerstof
verspreid in hun hoofd,
werkgroepen, romans,
geknotte beurzen,
analyse en aspecten
zoals hun beloofd.
De motivatie is laag,
enthousiasme wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
rampen gesmoord,
en in alle zalen
wordt de stem van de leraar
met zijn eeuwige dampen
gevreesd maar gehoond.


Gaudo [pseudoniem van Ronald Giphart]
1965 – heden

Ronald Giphart zat in groep 3.

Het Leuke Hoofden Groepje:
Indira Muller
Madelon Witteveen
Annemiek van Gorp
Marcel van Oosten
Erika Mannink
Maaike Vervoort
Daphne van Hagen
Ronald Giphart

Met dank aan:
Joop van de administratie
Wessel van de drukkerij
Mw. H.J. Doeksen (Big Mama)
en ieder ander die behulpzaam is geweest.

Dit smoelenboek is gemaakt in opdracht van Mw. H.J. Doeksen en bedoeld als Hoofdwijzer tijdens de Breekweek.

 1. OPDRACHT
 2. KLEIN MANIFEST
 3. HIER. DIT DUS. DUS.
 4. GROEP 1
 5. GROEP 2
 6. GROEP 3
 7. ADRI – JO DIELISSEN
 8. GROEP 5
 9. GROEP 6
 10. GROEP 7
 11. GROEP 8
 12. LERAREN
 13. NIET LEUKE HOOFDEN
 14. AFSCHEID
 15. COLOFON

Inleiding:

Lichting ’86

Een klein manifest

Onze tijdgeest is er een van egoïsme en naïviteit. Aandacht voor gezamenlijke aktiviteit en gemeenschappelijk denken, zoals dat de afgelopen jaren latent aanwezig is geweest, ontbreekt bij de huidige generatie jonge mensen geheel, en dat uit zich in een overheersend ‘ik-denken’ en de verwachting dat ieder van ons grootse zaken te wachten staat, dat ieder is beschoren met hemelse talenten en dat universele bekendheid ons allen ten deel zal vallen.

Dit is iets waar we trots op kunnen zijn. Ons egoïsme bindt ons.

Wij zijn ‘de lichting ’86’. De toevalligheid van ons samenzijn schuilt zich in de keuze van onze universitaire studie en de keuze van de stad Utrecht. Nu wij samen zijn, zijn wij één.

Wij, ‘de lichting ’86’, door het lot bijeen gekomen, zullen ons binden, ons verenigen en ons manifesteren op verscheidene gebieden. Wij zullen ons vormen en als èen familie, als een groep trouwe kameraden, als een bubs
geestverwanten de wereld om ons heen te lijf gaan.

‘Lichting ’86’ zal ter zijner tijd haar stempel drukken op de Nederlandse samenleving, de Nederlandse cultuur en de Nederlandse literatuur in het bijzonder.

‘Lichting ’86’ zal een stroming worden en onze naam zal synoniem zijn voor kwaliteit, originaliteit, educatie en artisticiteit. Leden van onze lichting zullen de nieuwe denkers, de nieuwe schrijvers, de nieuwe dichters, de nieuwe kunstenaars, de nieuwe filmers en de nieuwe Nederlandse leraren zijn.

‘De lichting ’86’ wordt een begrip en zal een waarde hebben die zijn, vooral maatschappelijke en kunstzinnige weerga, niet zal kennen.

‘Lichting ’86’, dat zijn wij.

En dit is geen ironie.

Het Leuke Hoofden groepje.