Vooraankondiging CV Phileine

Belastingvriendelijk participeren in de verfilming van Phileine zegt sorry

Met: Kim van Kooten en Michiel Huisman

Naar de bestseller van Ronald Giphart

  • Investeren vanaf € 10.000 per participant
  • Minimaal rendement* 5,5%
  • Verwachte rendement* oplopend tot circa 25%
  • Looptijd van naar verwachting 18 maanden na storting
  • Commanditair kapitaal uitsluitend besteed na afsluiten Completion Bond
  • Bindende afspraken met de Belastingdienst over fiscale behandeling CV
  • Geen instapkosten
  • Inschrijving mogelijk voor ten hoogste 309 participanten

Een uitgave van Phileine Beheer BV en Stichting Phileine

BETROKKEN PARTIJEN

ACCOUNTANT

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS

DRENTESTRAAT 20

1083 HK AMSTERDAM

FISCAAL JURIST

BAKER & MCKENZIE

HIRSCHGEBOUW, LEIDSEPLEIN 29

1017 PS AMSTERDAM

COPRODUCENT

PHILEINE PRODUCTIE BV

HOOGTE KADIJK 32

1018 BM AMSTERDAM

WWW.MOTELFILMS.NL

ARRANGEUR

FINE BV

SARPHATIKADE 12

1017 WV AMSTERDAM

WWW.FINE.NL

FILM INVESTEERDER NEDERLAND BV

FILM INVESTORS NETHERLANDS

EMISSIE

STICHTING PHILEINE

KEYSERSWEY 99

2201 CX NOORDWIJK

INSCHRIJVING

BIJ STICHTING PHILEINE

T.A.V. DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER

WAARDEVASTGOED HOLLAND BV

Drs. A. DE BOER

KEYSERSWEY 99

2201 CX NOORDWIJK

TEL: 071 3622588

FAX: 071 3622587

WWW.WVGH.NL

WAARDEVASTGOED HOLLAND

DISTRIBUTEUR

A-FILM DISTRIBUTION BV

OOSTENBURGERVOORSTRAAT 71

1018 MP AMSTERDAM

FUWORKS

MEER INFORMATIE

De informatie in deze vooraankondiging is een samenvatting van het prospectus van CV Phileine. Dit prospectus kan worden aangevraagd door het insturen van de bijgevoegde antwoordkaart.

Op 25 juni 2002 wordt een informatieavond georganiseerd voor een uitgebreide presentatie van CV Phileine waar u met leden van de cast en crew kennis kunt maken. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven of u ook naar deze informatie avond wilt komen.

INSCHRIJVING

De inschrijving staat open tot medio juli 2002 of zoveel eerder als de emissie is voltooid. Betaling vindt plaats in één termijn via automatische incasso, niet eerder dan 31 juli 2002. Toekenning van de participaties vindt plaats in volgorde van aanmelding. Na ontvangst van het inschrijfformulier en een door u getekende fotokopie van uw paspoort, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Motel Films BV & Fu Works BV

HOOGTEKADIJK 32

1018 BM Amsterdam

STICHTING PHILEINE

T.A.V. WAARDEVASTGOED HOLLAND BV

ANTWOORDNUMMER 11001

2200 VC NOORDWIJK

Producenten Jeroen Beker en Frans van Gestel hebben inmiddels hun naam in de Nederlandse filmsector gevestigd met 12 succesvolle, kwalitatief goede en prijswinnende films. Het vak om binnen tijd en budget films te maken, leerden ze als uitvoerend producent van onder meer de bioscoophit Filmpje (1995) met Paul de Leeuw. In datzelfde jaar richtten zij hun eigen productiemaatschappij op: Motel Films BV. Een van de opmerkelijke producties was DE POOLSE BRUID, die in 1998 o.m. op het Nederlandse Filmfestival werd onderscheiden met twee Gouden Kalveren en met een Rail d’Or tijdens het Internationaal Festival in Cannes.

De verfilming van Ronald Gipharts bestseller Phileine Zegt Sorry is het nieuwe project van Motel Films. De film is bedoeld voor een breed publiek en zal worden geregisseerd door Robert-Jan Westdijk die eerder succes boekte met ZUSJE, bekroond met maar liefst 12 internationale prijzen en internationaal verkocht aan 22 landen. Bij PHILEINE ZEGT SORRY werkt Motel Films nauw samen met Fu Works, het bedrijf van San Fu Maltha die vorig jaar mede verantwoordelijk was voor de productie van COSTA!, met bijna 700.000 bezoekers een van de succesvolste films van 2001. Hun grote ervaring en expertise hebben Fu Works en Motel Films samengebracht in de oprichting van Phileine Beheer BV, één van de twee beherende vennoten van CV Phileine.

In deze vooraankondiging presenteren Phileine Beheer BV en Stichting Phileine u de mogelijkheid te participeren in CV Phileine. Zo kunt u op fiscaal aantrekkelijke wijze investeren in de productie van een nieuwe Nederlandse speelfilm, waar het publiek nu al vol verwachting naar uitkijkt: PHILEINE ZEGT SORRY.

De commanditaire vennootschap CV Phileine zal de productie van de film PHILEINE ZEGT SORRY verzorgen. Uw investering in deze CV, met een looptijd van ongeveer 18 maanden, bedraagt per participatie € 5.000, met een minimum afname van twee participaties. Over de fiscale behandeling van uw investering zijn bindende afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Deze vooraankondiging is een verkorte weergave van het prospectus van CV Phileine die u kunt bestellen via bijgevoegde antwoordkaart.

Het beoogd vermogen van CV Phileine bedraagt € 4.017.641, waarvan € 3.090.500 met commanditair kapitaal en € 927.141 met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Het CV-kapitaal bestaat uit één participatie van € 500 en 618 participaties van € 5.000. De CV zal € 3.201.139 investeren in de productie van de film en daarnaast circa € 350.000 in roulatiekopieën en een uitgebreide promotiecampagne. Het restant wordt aangewend ter financiering van de oprichtings- en beheerskosten van de CV.

2001 was een recordjaar voor de Nederlandse film. Het bezoekersaantal verdubbelde ten opzichte van eerdere jaren. COSTA! had daarin een groot aandeel. Deze film richtte zich op het jonge bioscooppubliek door een combinatie van een meeslepend verhaal en een rolbezetting door populaire TV-sterren. PHILEINE ZEGT SORRY heeft dezelfde succesingrediënten en is bovendien gebaseerd op een roman die juist bij dit publiek immens populair is.

Filmdistributeur A-Film (COSTA!, LORD OF THE RINGS) wil PHILEINE ZEGT SORRY rond Valentijnsdag 2003 op feestelijke wijze in première laten gaan en vervolgens in heel Nederland groot uitbrengen. Deze ervaren distributeur heeft veel vertrouwen in het succes – en financiële welslagen – van de film. A-Film stelt dan ook d.m.v. een bankgarantie vooraf een minimumgarantie op de te verwachten opbrengsten. Daarnaast zijn door CV Phileine overeenkomsten aangegaan met financieel solide partijen als het Nederlands Fonds voor de Film, het Coproductiefonds Binnenlandse Omroep, BNN en Fine BV. Bij oplevering van de film heeft CV Phileine aanspraak op ten minste € 1.624.197 aan exploitatieopbrengsten.

De Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving (film) en de investeringsaftrek maken uw investering fiscaal aantrekkelijk. Beide dragen ertoe bij dat de belastingbesparing per participatie in totaal € 2.600 bedraagt (zie tabel). Daarnaast verlaagt een participatie in deze CV de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in Box 111. Door deze fiscale behandeling ontstaat, in combinatie met de exploitatieopbrengsten die de film bij oplevering genereert, een minimaal rendement* van 5,5% per jaar bij een looptijd van ongeveer 18 maanden na storting.

Het rendement* over uw investering kan zelfs oplopen tot circa 25% in het zogenaamde high scenario! Dit is een succesprognose van de film- en videodistributeur voor de Benelux en van de sales agent voor de internationale uitbreng.

Bij de genoemde rendementen is nog geen rekening gehouden met extra voordelen als gevolg van verkoop van de film bij staking van CV Phileine. Twee onafhankelijke deskundigen stellen dan de waarde vast van de film. En, als participant deelt u vanzelfsprekend in de verkoopopbrengsten. Indien u in het jaar van staking jonger bent dan 55 jaar hoeft u tot € 9.076** geen belasting te betalen over uw aandeel in deze opbrengsten. Bent u 55 jaar of ouder dan geldt een stakingsvrijstelling tot € 20.420**.

Wanneer Phileines vriend Max meedoet aan een internationaal Shakespeare-project, reist zij hem achterna naar New York. Daar vermoedt ze dat hij meer geïnteresseerd is in zijn tegenspeelster Joanne dan in haar. Uit jaloezie waagt ze zich eerst in de armen van Joannes vriend en vervolgens verstoort ze de uitvoering van Romeo en Julia waarin Max en Joanne krampachtig proberen te schitteren. Het resultaat is dat ze alle aandacht naar zich toetrekt en zelfs wordt uitgenodigd voor de Late Night TV Show van ‘David Letterman’ om de motieven voor haar verstoring van Romeo en Julia toe te lichten. Haar nieuw verworven roem brengt niet het geluk waar ze op hoopte. In de theatrale omgeving van een Waldorf Astoria-suite realiseert Phileine zich wat Max voor haar betekent. Maar omdat hij heeft ontdekt dat Phileine hem bedrogen heeft met de vriend van Joanne, wil hij haar niet meer zien, Zij zien elkaar pas weer terug op een New Yorks galafeest. In deze explosieve slotscène betreedt Phileine het feestpodium om, in een hartstochtelijke wanhoopspoging, voor het eerst in haar leven ‘Sorry’ te zeggen…

Phileine wordt gespeeld door Kim van Kooten die eerder succes oogstte met haar hoofdrol in ZUSJE. Michiel Huisman – het nieuwe Nederlandse idool uit COSTA! – zal haar tegenspeler zijn in de rol van Max. PHILEINE ZEGT SORRY wordt een romantische komedie, maar Kim van Kooten en Michiel Huisman zullen de karakters van Phileine en Max net zo vrijmoedig en scherp neerzetten als Ronald Giphart in het boek heeft gedaan.

PHILEINE ZEGT SORRY is in het voorjaar van 2002 uit tientallen inzendingen geselecteerd voor het zgn. Telescoop-project van het Nederlands Fonds voor de Film, de NOS, het Coproductiefonds Binnenlandse Omroep en het Ministerie van OC en W. Doel is Nederlandstalige speelfilms, bestemd voor een breed publiek, gezamenlijk een extra financiële bijdrage te geven, mits ook private investeerders participeren. De keuze voor PHILEINE ZEGT SORRY als een van de Telescoop-films bevestigt het vertrouwen in de potentie van deze productie.
Filminvesteerders Nederland BV (Fine BV) is in 1999 met de fiscale maatregelen voor de film door de overheid in het leven geroepen om de Nederlandse filmindustrie te versterken. Als intermediair tussen filmproducenten en financiële instellingen, structureert Fine BV film-CV’s en investeert de onderneming zelf risicodragend in commercieel solide filmprojecten. Doel is particulier kapitaal voor de films aan te trekken. Bij de selectie van projecten en het structureren van film-CV’s hanteert Fine BV een stringent – inhoudelijk en financieel – toetsingskader. Hiermee beschermt het de particuliere investeerder. In het evaluatierapport over de filmmaatregelen (Research voor Beleid, 2001) werd Fine BV gekwalificeerd als kwaliteitskeurmerk en kenniscentrum voor de film-CV.

Met uw investering participeert u in de commanditaire vennootschap CV Phileine. Het beheer en bestuur van de onderneming ligt bij twee beherende vennoten: Stichting Phileine en Phileine Beheer BV. Ter bescherming van de belangen van de participanten hebben vertegenwoordigers van Waarde VastGoed Holland BV zitting in het bestuur van Stichting Phileine, die de participaties plaatst. De handtekeningen namens beide beherende vennoten zijn vereist voor alle belangrijke financiële transacties van de CV.

Waarde VastGoed Holland BV is een volledig onafhankelijk emissiekantoor gespecialiseerd in beleggingsalternatieven, die een fiscaal vriendelijk rendement koppelen aan een laag risico. Opgericht in 1997, heeft Waarde VastGoed Holland BV inmiddels acht vastgoedbeleggingsfondsen geïnitieerd en onder beheer twee scheepvaart- en zeven film-CV’s geëmitteerd.

De administratie van de CV zal worden gevoerd onder beheer van Freeland Corporate Advisors NV.

Als commanditair vennoot bent u ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag van uw inleg. In combinatie met de fiscale maatregelen, zijn eventuele risico’s beperkt doordat CV Phileine diverse verzekeringen afsluit, waaronder een zogeheten Completion Bond. Het commanditair kapitaal zal dan ook alleen voor de productie van de film en de oprichtingskosten van de CV worden vrijgegeven van een kwaliteitsrekening van Loyens & Loeff Notariaat, nadat de Completion Bond van kracht is geworden.

BELASTINGPLAN 2002

CV Phileine valt onder de verlenging van de Tijdelijke tegemoetkoming film 2001 die van kracht is tot en met 15 juli 2002. Dit biedt u fiscale faciliteiten die na die datum komen te vervallen met de introductie van een nieuw fiscaal kader voor filminvesteringen.

* Alle genoemde rendementen zijn op basis van IRR-methode berekend voor een IB-tarief van 52%. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan de inhoud van deze vooraankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

** In het minimum scenario waarbij geen rekening is gehouden met de verkoop opbrengsten van de film, maakt u bij liquidatie van de onderneming, bij deelname aan CV Phileine gebruik van uw stakingsvrijstelling tot aan € 1.218 per participatie. Indien u tot andere film-CV’s bent toegetreden, kan dit van invloed zijn op de door u nog te benutten stakingsvrijstelling. Raadpleeg hierover uw belastingadviseur.