Applaus

By hans, 21 maart 2021

Een jaar van zorg en liefde

Over een ouder stel dat al jaren getrouwd is en twee verpleegkundigen die elkaar net kennen: liefde in tijden van Corona.

Ronald Giphart schreef een liefdesverhaal dat zich afspeelt in en rond het Diakonessenhuis. Hij deed dit in opdracht van de Kolonel Labouchere Stichting, die met dit verhaal alle medewerkers van het ziekenhuis wil bedanken voor hun inzet en toewijding tijdens de coronapandemie.

2021 RONALD GIPHART
UITGEVERIJ DE BIOGRAAF
VORMGEVING: PIETER SCHOL
OMSLAGILLUSTRATIE: LUCAS VAN HAPERT
ISBN 978 90 831 22724
NUR 301
WWW.UITGEVERIJDEBIOGRAAF.NL

Dit boek is in opdracht van de Kolonel Labouchere Stichting gemaakt voor alle medewerkers van het Diakonessenhuis als blijk van dank voor hun inzet en toewijding tijdens de coronacrisis. De Kolonel Labouchere Stichting is opgericht in 1968 en heeft als doel de geestelijke en stoffelijke belangen te behartigen van (voormalig) verplegend personeel en patiënten van het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn.

VERANTWOORDING
Mijn dank gaat uit naar Merel Trijzelaar, Natasja de Rijk, Marte Fleur Antonides, Bart Voskens, Sonja van der Schuur, Linda van Ham, Trudy van den Oosten en David Colnot, voor hun inspiratie, mooie wenken en onschatbare kennis. Dank ook aan mijn meelezers Mascha Lammes, Bert Natter, Ruud Hollander en Katrijn van Hauwermeiren.

Dit verhaal is fictie, op sommige punten heb ik de medische werkelijkheid moeten plooien naar de grillen van mijn plot.

Ik heb geciteerd uit de bundels Onder het vee (1966) en Het orgeltje van Yesterday (1968) van Rutger Kopland. Het citaat van Ingmar Heytze komt uit het gedicht ‘Nu we nodig zijn‘, dat in de hal van het Diakonessenhuis hangt. De regels van Ernst Jandl komen uit het gedicht ‘liegen, bei dir’ (1956).

Op 28 april 2021 verscheen de onderstaande editie:

Liefde in tijden van Corona

De volledige opbrengst gaat naar uw boekhandelaar

Copyright © 2021 Ronald Giphart
Omslagontwerp bij Barbara
Omslagfoto (mensen op bank) Getty Images / stevecoleimages
Beeldbewerking Plusworks, Amsterdam
Foto auteur Stephan Vanfleteren
Vormgeving binnenwerk Pieter Schol
Druk- en bindwerk Wiko, Amersfoort
ISBN 9789403147512
NUR 301
debezigebij.nl

Applaus. Liefde in tijden van corona is exclusief aangeboden aan de lokale boekhandel door Ronald Giphart, uitgeverij De Bezige Bij, uitgeverij De Biograaf, de Persgroep, Plusworks, drukkerij Wiko en vormgever bij Barbara. Alle betrokken partijen hebben belangeloos meegewerkt aan dit boek, zodat de opbrengst voor de volle 100% ten goede komt aan de lokale boekhandel.

Dit boek kwam oorspronkelijk tot stand in opdracht van de Kolonel Labouchere Stichting met als doel alle medewerkers van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn te bedanken voor hun inzet en toewijding tijdens de coronapandemie.