De 7 Deugden S.V. ConcepT Almanak 2005

By hans, 9 januari 2021

Het voorwoord van Ronald Giphart in deze almanak:

Hoop

De psychologie leert ons dat een mens emotioneel, psychisch, intellectueel, sociaal en seksueel wordt gevormd in de periode tussen zijn twintigste en pak ‘m beet vijfentwintigste levensjaar (zeg maar de tijd dat normale lieden lid zijn van een studievereniging als SV ConcepT). Iedereen voorbij de dertig noemt het de meest tot de verbeelding sprekende tijd in zijn of haar leven: de periode tussen puberteit en volwassenheid, de Bildungsjahren, de age de passage.

Als ik voor mezelf mag spreken: tussen mijn negentiende en vijfentwintigste ben ik compleet veranderd. Op mijn negentiende was ik een puisterige hormoonfrustraat met erg strikte meningen over de wereld, op mijn vijfentwintigste was ik een puisterige hormoonfrustraat zonder strikte meningen over de wereld (maar wel schrijver). Wanneer ik een vergelijkbare periode neem tussen bijvoorbeeld mijn 32ste en 38ste, wat ik nu ben, dan valt op dat ik in de afgelopen vijf jaar wel ben gegroeid, en rijker ben geworden, en dikker vooral, en voor de tweede keer vader, maar dat ik niet wezenlijk ben veranderd.

Ik was twintig toen ik argeloos en blue aankwam in een mij onbekende stad, klaar voor een studie in de letteren. Net als veel van mijn medenuldejaars probeerde ik tijdens de introductiedagen lid te worden van een vereniging. Maar, want er is altijd een maar: ik werd harteloos uitgeloot.

En dus zaten we eenzaam thuis, wij, verstotenen, uitgelotenen. In mijn tweede jaar heb ik me opnieuw ingeschreven voor de introductie, in vaste overtuiging dat ik nu wel zou worden toegelaten. Maar tussen droom en daad staan altijd wetten in de weg, of meedogenloze lotingen. Wederom kreeg ik de keiharde mededeling dat ik buiten de boot viel. Als ik me het jaar daarop voor de derde keer zou inschrijven, meldde het ouderejaarsmeisje van de introductiecommissie, zou ik zonder te hoeven loten direct worden toegelaten. Dat dan weer wel.

Maar…. want er is inderdaad altijd een maar: ik denk dat als ik wel was ingeloot, ik misschien niet was gevraagd dit voorwoord voor de Almanak van SV ConcepT te schrijven. lk heb het aan vrienden gezien en ik ken mezelf: ik weet zeker dat ik me als een bezetene op het tijdverspillende studentenleven zou hebben gestort. De broederschap, de groepscodes, de mores, de commissies, de liederlijkheden, de fascistoïde samenzang. In plaats van me met overgave te mogen onderdompelen in het verenigingsleven, kon ik me (in eenzaamheid en almaar zachtjes huilend) storten op de verwezenlijking van een andere droom: het schrijven. In mijn derde jaar heb ik me niet meer ingeschreven bij een vereniging, omdat ik inmiddels werkte aan een roman genaamd Ik ook van jou. Als verenigingslid was het me zeker niet gelukt de concentratie en sociale afzondering te vinden die er nodig is voor het schrijven van een boek. En daarom wil ik hier op deze plek van de gelegenheid gebruik maken met name SV ConcepT te bedanken voor alles en jullie veel succes te wensen met jullie almanak. Er is nog hoop zonder studievereniging. Maar het is wel
en stuk minder gezellig.

Eind.

Colofon

Redactie:

Almanakcommissie 2005
R. Noordink – Voorzitter
L. de Graaf – Secretaris
M. Olde Klieverik – Algemene zaken
J. Stroomberg – Functionaris PR
S.J.M. Klaver – Hoofd lay-out
W.J. Huisman – Grafisch vormgever

Uitgever:

S.V. ConcepT
Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
Postbus 217
7500 AE Enschede
Telefoon: 053-4893884
Telefax: 053-4894820
E-mail: ConcepT@ConcepT.utwente.nl
Internet: www.ConcepT.utwente.nl

Drukwerk:

PRINTEC OFFSET > medienhaus>
Ochshäuser StraBe 45
34123 Kassel (D)
Telefoon:+49 561/57015-733
Telefax: +49 561/57015-555
E-mail: rk@printec-offset.de

Oplage: 500 stuks

Omvang: 200 pagina’s

Formaat: 223 x 223 mm

ISBN-10: 9080987719

ISBN-13: 9789080987715