Le Grand Tour, Avans200, 1812-2012 is een boek uit 2012 met medewerking van Paul Rupp, Serge R. Van Duijnhoven, Maarten Van Helvoirt, Hans Van Den Eeden, Ronald Giphart, Hans Van Den Eeden, Henk Van Rijswijk, Broeder Venerandus, Nicolaas Johannes Warmerdam, Hans Van Den Eeden, Edwin Jacobs, A.W. Bouwman, L.J.A.D. Creyghton, Annegien Van Doorn en Marja Kamsma

Le grand tour

By hans, 10 juni 2014

Het begon allemaal op een benauwde zolderverdieping in het centrum van ‘s-Hertogenbosch, anno 1812. Op voorspraak van Napoleon Bonaparte werd daar de Académie Imperiale et Royale de Peinture, Sulpture et Architecture opgericht voor Teeken- en Doorzichtkunde; de eerste kunstacademie van Brabant en voorloper van wat later uit zal groeien tot Avans Hogeschool.

In het kleurrijke jubileumboek worden twee eeuwen geschiedenis onder de loep genomen van het hoger beroepsonderwijs in het eerst nog straatarme, maar later steeds welvarender wordende zuiden van Nederland. Aan de hand van een grand tour langs de steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda, wordt een kleurrijke waaier aan verhalen, getuigenissen, memorabilia en faits divers geopenbaard die de (voor)historie vormen van Avans Hogeschool.

Dit onder de bezielende redactie van L.J.A.D. Creyghton, Serge R. van Duijnhoven, Hans van den Eeden, Janine Kooreman-Nelissen en Suzanne Wolters, met bijdragen van o.a. Jes van der Nijl, Annegien van Doorn, Ronald Giphart en Maarten van Helvoirt, illustraties van Karlijn Lippmann, fotografie van Annegien van Doorn en gevat in een vormgeving van ATTAK Powergestaltung.

Een onontbeerlijk boek voor al wie betrokken is, was of nog zal worden bij Avans Hogeschool.

Titel: Le grand tour

Sub Titel: Avans200, 1812-2012

ISBN: 9789081959902

Uitgever: Avans Hogeschool

Redactie: L.J.A.D. Creyghton, Serge R.van Duijnhoven, Hans van den Eeden, Janine Kooreman-Nelissen en Suzanne Wolters

Grafisch Ontwerp & Boekverzorging: ATTAK Powergestaltung, ‘s-Hertogenbosch

Druk: Drukkerij Tielen, Boxtel

Jaar: 2012

Druk: 1ste

Oplage: 2500 (waarvan 200 ex. Limited Edition voorzien van goudfolie cover en een lasergesneden boekenlegger)

Websitewww.avans200.nl

Pagina’s: 201

Pagina’s Giphart: tussen pagina 69 en 70 zit een boekje van 8 pagina’s met het verhaal

Afmetingen: 29,5 x 23,5 x 2,5 cm

Type: Hardcover met paper band

Inhoud:

 • Paul Rupp – Voorwoord: Onvoltooid verleden tijd
 • Serge R. van Duijnhoven – Tour d’Horizon ‘s-Hertogenbosch
 • Maarten van Helvoirt – De dommeriken dragen nu de kenniseconomie
 • Hans van den Eeden – Op weg naar de ‘doorzichtkunde’
 • Serge R. van Duijnhoven – De pil als contrabande op het Bossche en Tilburgse station
 • Serge R. van Duijnhoven – Hommage a qui
 • Chiel Timmermans / Punt – Animoso: al vijfentwintig jaar legendarische feesten
 • Serge R. van Duijnhoven – Exit Remington
 • Serge R. van Duijnhoven – Het huis Xplora
 • Serge R. van Duijnhoven – Interview met Frans van Kalmthout
 • Ronald Giphart – Nacht in een fietsen kelder
 • Hans van den Eeden – Tour d’Horizon Tilburg
 • Henk van Rijswijk – Van duivenmelkers en vogeltjes vangers tot kerkgangers
 • Serge R. van Duijnhoven – Wim Otten – ‘Fire walk with me’ kwaliteit zit ‘m in de duizend kleine dingen’
 • Broeder Venerandus (Nicolaas Johannes Warmerdam) – Het oog van de meester
 • Serge R. van Duijnhoven – Spervuur
 • Hans van den Eeden – Tour D’Horizon West-Brabant
 • Hans van den Eeden – Zigeuners te gast op Markendaal
 • Edwin Jacobs – Gerijpt
 • A.W. Bouwman – Kweekschool in oorlogstijd: ‘Angst en onzekerheid werden ons deel’
 • Hans van den Eeden – De boeiende geschidenis van IJpelaar
 • Serge R. van Duijnhoven – Gesprek met Balthus de Louweren
 • Serge R. van Duijnhoven en Hans van den Eeden – Studenten pastor Toon Hommel
 • L.J.A.D. Creyghton – Liber amicorum
 • Annegien van Doorn – Mapping traces
 • Marja Kamsma – Nawoord
 • Avans200
 • Avans Hogeschool

Het verhaal van Giphart is ook opgenomen in zijn roman Harem (2015)