Zout – Corporate magazine KPMG N.V.

By hans, 29 december 2020

Uitgave april 2009

Lees het verhaal van Ronald Giphart De houdbaarheid van vriendschap hier

ZOUT zoekt de dialoog met relaties van KPMG over thema’s die nauw verbonden zijn met de financieel-economische en strategische bedrijfsvoering van organisaties. In dit nummer van ZOUT verkennen we het thema Verantwoordelijkheid.

ZOUT is een kwartaaluitgave van KPMG N.V.. ZOUT richt zich op relaties van KPMG en verkent, in de breedte en diepte, thema’s en onderwerpen die samenhangen met accountancy en advisering.

April 2009 – Nummer 10

Uitgever: KPMG NV
Hoofdredacteur: Martine Frijlink
Eindredacteur: Theo Kroese
Redactie:

Concept en productie: Kroese brands & behaviour bv

Research: Martijn Savenije, Jeroen van Maarschalkerweerd

Bladmanagement: Anke Dijkstra

Art direction en beeldredactie: Selma Jonkers

Vormgeving en opmaak: Frits Roothans

Interviews: Don Croonenberg, Theo Kraese, Henk Schutten, Yoram Stein

Teksten: Mireille van Brussel, Don Craonenberg, Cathy van Dyck, Ronald Giphart, Teun van de Keuken, Theo Kroese, Bjorn Lomborg, Henk Schutten, Yoram Stein

Fotografie: Chris Hoefsmit, Art Khachatrian, Keke Keukelaar, Emil Lupin, Jocelyne Moreau, Marco Okhuizen, Sebastiaan Westerweel, Yvonne Witte, Nienke de Zwart

Redactieadres:

Postbus 74555, 1070 DC Amsterdam

Telefoon: (020) 656 7890

E-mail: zout@kpmg.nl

Oplage: 13.500 exemplaren

Inhoud:

 • Manifest – Verantwoordelijkheid
 • De houdbaarheid van vriendschap – Bestaat er zoiets als onvoorwaardelijke vriendschap, zonder verantwoording? Ronald Giphart komt tot een verrassend antwoord.
 • Inconvenient facts – If we genuinely want to solve the world’s greatest problems, we should set priorities based on facts, not on fears and mythology.
 • Strenge vrienden – Trude Maas en Jan Hommen in gesprek over het functioneren van het commissariaat in Nederland.
 • Verantwoordelijk ondernemen – Drie ondernemers met een maatschappelijke missie laten hun licht schijnen over hun idealen en de dilemma’s die ze daarbij tegenkomen.
 • Het Cees-model – Volgens Teun van de Keuken kan het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor vertrouwen in de bedrijfskolom.
 • Troebel Water – Schilderijen van Ronald Ophuis schuren de ogen en roepen de wereld ter verantwoording.
 • De grenzen van het vak – KPMG-professionals verkennen de grenzen van de rol en verantwoordelijkheden van de accountant adviseur.
 • Kunst voor begrip – Cultureel ondernemerschap, gedreven door individueel verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Het nut van fouten – Openheid en verantwoordelijkheid zijn cruciaal voor betrouwbare en lerende organisaties.
 • Naar een tijdperk van verbondenheid – Filosoof Ad Verbrugge voorziet een ontwikkeling van nieuw collectivisme.