OOST Krant

By hans, 28 januari 2023

Onafhankelijke krant van Utrecht-Oost

Bouwjaar

Sommige dingen veranderen niet. Mijn vader, huisvestingsambtenaar te Dordrecht, had grote interesse voor architectuur. Tijdens onze wandelingen leerde hij mij naar boven te kijken, als hij mij wees op versieringen, baksteenformaties, ornamenten en andere kenmerken waaraan je de leeftijd van een woning kunt aflezen. Regelmatig discussieerden we over de vraag of een bepaald huis bijvoorbeeld uit 1880 of 1905 stamde.

Toen ik net studeerde maakten mijn vader en ik lange ontdekkingstochten door Utrecht, onder andere in de buurt van het Rietveld Schröderhuis in de Prins Hendriklaan en aanpalende wijken. Ook hier vergaapten we ons aan gevels, decoraties, stijlen en architectonische hoogstandjes. Eind negentiende eeuw. Jugendstil. Wederopbouw-huizen. De benepen sociale woningbouw van de jaren zestig en zeventig.

Jaren later heb ik ook met mijn eigen kinderen veel door de stad gestruind, waarbij ik hen probeerde te leren wat mijn vader mij had bijgebracht. Zo troonde ik tijdens coronatijd mijn jongste zoon regelmatig mee de stad in, waarbij we meestal de loop van de Minstroom volgden, het onooglijke slootje tussen de Biltse Grift in het Oorsprongpark en de Singel ter hoogte van de Abstederbrug.

Ook mijn zoon bleek een meester in het raden van de leeftijd van gebouwen. Althans, dat dacht ik. Toen hij met veel stelligheid over een huis zei dat het typisch een woning was van rond 1902, zei ik dat zijn opa trots geweest zou zijn. Minzaam glimlachend liet mijn zoon mij zijn mobiele telefoon zien, waarmee hij razendsnel het exacte bouwjaar had achterhaald. Sommige dingen veranderen wel degelijk.

Eind.

Maart 2022

Colofon
De Oostkrant wordt 4x per jaar huis-aan-huis bezorgd in Utrecht-Oost. Oplage 14.000.
De Oostkrant is een uitgave van Stichting Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO 0158028015), in 2010 opgericht zonder winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuurs- en redactieleden zijn bewoners uit de wijk.
Inkomsten uit advertenties en het Initiatievenfonds dekken de productiekosten.
Meer informatie www.oostkrant.com
Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres naar de bezorgdienst guus@touker.nl
Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur), Monique Biesaart (corrector), Niels Bongers (cartoonist), Michael Kars (fotograaf), Annemarie Reinders, Adeline Riesselmann, Zoé Spaaij, Carel van den Tweel en Deborah
van der Vlist.
Contact: redactie@oostkrant.com
Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek (voorzitter), Michael Lohle (penningmeester), Henriette Hettinga (secretaris) en Ger Offringa.
Contact: bestuur@oostkrant.com
Ontwerp Studio Michelangela i.s.m.Concreat
Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL
Adverteren deadline 13 mei 2022
Contact: ger.offringa61@gmail.com
Volgende editie bezorging start 7 juni 2022