Zout

By hans, 28 juli 2019

Speciale limited edition KPMG N.V.

Lees het stuk van Ronald Giphart: De houdbaarheid van vriendschap

Vanaf 2005 wordt ZOUT uitgegeven door KPMG. ZOUT heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onderscheidende belevenis met meerdere lagen. Het magazine verbindt de bedrijfseconomische en maatschappelijke thema’s die kleur geven aan deze tijd en richting geven aan ontwikkelingen. Het kan daarbij gaan om duiding, visie, vernieuwende inzichten of andere meningen. Als het maar inspireert, boeit of verrast. En aanleiding geeft tot nadenken en dialoog. ZOUT raakt aan alles dat bepalend is voor de kwaliteit en kracht van het merk KPMG. Daarmee is het magazine een onderscheidend verlengstuk van de identiteit van de afzender, zonder dat KPMG het over zichzelf heeft.

In vijf jaar tijd heeft ZOUT een enthousiast en vast lezerspubliek verworven onder Nederlandse topbestuurders. Dat heeft kunnen gebeuren dankzij KPMG’s visie om een nieuw soort magazine te ontwikkelen en haar durf om het vervolgens te laten ontstaan en groeien.

Ter gelegenheid van vijf jaar ZOUT heeft het productieteam deze speciale editie geproduceerd, met daarin de meest opvallende bijdragen van de eerste 15 nummers. De thema’s die in de afgelopen vijf jaar behandeld zijn – zoals onafhankelijkheid, transparantie en leiderschap – hebben nog niets aan actualiteit en relevantie ingeboet, zonder twijfel met globalisering als belangrijkste aanjager van verandering. De artikelen die we speciaal voor deze uitgave geselecteerd hebben, zijn de pijlers van het bestaansrecht en de onderscheidende kracht van KPMG. Die pijlers zijn tevens de ‘drivers’ van verdere innovatie en ontwikkeling door KPMG.

Het productieteam is er trots op om met ZOUT een bijdrage te leveren aan het onderscheidend vermogen van KPMG. Met veel enthousiasme bieden we KPMG deze bloemlezing dan ook aan. Als uiting van dank voor een inspirerende en bijzonder plezierige samenwerking!

Een hartelijke groet, namens het productieteam,

Theo Kroese

Deze uitgave is verschenen in een oplage van 50 exemplaren en wordt u aangeboden door:

 • Kroese brands & behaviour bv
 • Puntspatie [bno]
 • Lenoirschuring
 • Dit is nummer 27

ZOUT special limited edition is een gezamenlijke uitgave van Kroese brands & behaviour, Puntspatie [bno] en Lenoirschuring ter gelegenheid van vijf jaar ZOUT. Deze uitgave bevat een bloemlezing van artikelen die de afgelopen vijf jaar zijn verschenen. De betreffende artikelen zijn geselecteerd omdat zij in de huidige maatschappelijke en bestuurlijke context nog steeds actueel zijn en een goede duiding geven van de vraagstukken waarmee de hedendaagse bestuurder geconfronteerd wordt.

Verschijningsdatum: december 2010

Concept en productie: Kroese brands & behaviour bv

Vormgeving en opmaak: Puntspatie [bno]

Drukwerk: Lenoirschuring

Bijdragen: Hafid Bouazza, Harmen Brethouwer, Jules Deelder, Ronald Giphart, Tijs Goldschmidt, Bas Heijne, Kristien Hemmerechts, Gerrit Komrij, Michiel Kruyt, Connie Palmen, Ilja Leonard Pfeiffer, Johan Schaberg, Dorine de Vos, Leon de Winter.

Fotografie: Arthur Bagen, Chris Hoefsmit, Keke Keukelaar, Eline Klein, Friso Keuris, Anneleen Louwes, Marco Okhuizen.

ZOUT zoekt al vijf jaar de dialoog met relaties van KPMG over thema’s die nauw verbonden zijn met hun financieel-economische en strategische bedrijfsvoering. In deze speciale uitgave van ZOUT een bloemlezing.

Afmetingen: 17,5 x 24,5 x 1,1 cm

Gewicht: 377 g

Bindwijze: Hardcover

Druk: 1ste

Pagina’s: 80

Inhoud:

 • Ilja Leonard Pfeijffer – Vakmanschap
 • Theo Kroese – Vijf jaar ZOUT
 • Gerrit Komrij – Onafhankelijkheid in een wankele wereld
 • Tijs Goldschmidt – De vijgentoren
 • Ronald Giphart – De houdbaarheid van vriendschap
 • Connie Palmen – En de beloning is het geluk
 • Johan Schaberg – Cultuur, make or buy?
 • Leon de Winter – Van nature kannibalen
 • Dorine de Vos – Globalisering
 • Hafid Bouazza – De enkelringen zwijgen
 • Michiel Kruyt – Herken het patroon
 • Bas Heijne – Goede intenties, slechte neigingen
 • Kristien Hemmerechts – Negen = 9